Висока вода с каяк

Второто име на Струма е Струмбези. Подобно река Замбези – най-голямата и популярна река за рафтинг в Африка. Въпреки, че има двойно и тройно по-ниска вода от Замбези, вълните по река Струма са изключително силни. Силни обратни течения, липсата на малки обратни течения и спокойни места обещават едно адреналиново спускане.