Първа помощ тренировка

Провеждаме ежегодни учения за първа долекарска помощ за нашите инструктори.