Оцеляване в бързи води

Какво може да накара близа 50 млади хора от различни страни да пристигнат в България и да участват в обучение за спасяване и справяне с бързи реки или във води в резултат от наводнение. Това се питам, докато наблюдавам занимание по изваждане на човек, носещ се в бързите вроди на река Струма.

С интерес наблюдавам как всеки един от участниците е веднъж в ролята на спасяван и втори път на спасяващ.

Ако на морския бряг има водноспасителна служба у нас, то реките и водоемите не са охранявани. На практика има и разлика, както между морската среда, така и тази в реки или езера.

Ако има някаква прилика това са теченията, но дори и те са доста различни. Може да се каже, че попаднеш ли в течение, има един общ принцип. Винаги се опитваш да излезеш от него като плуваш настрани, а не срещу или по течението.

Реката обаче, особено тази с бързеи, е доста по-динамична водна среда и за разлика от морето, предпоставя още рискове. Това са речните камъни, клони и дървета. Носени на висока скорост, рискът от сблъсък може да е фатален. Затова и като предпазна мярка е добре, ако се носим бързо по повърхността на реката, да сме напред с краката.

На тези и други подходи се учат участниците в обучението. Ако има хора у нас, които да знаят тези неща, това са хората практикуващи професионално рафтинг.

Заниманията им ги принуждават да са подготвени. Затова и точно те водят това обучение. По думите на Веселин Пауновски, сартифициран инструктор по рафтинг, културата на хората у нас на поведение в реки е ниска и почти липсва, а точно на тези места няма кой да се грижи постоянно за вашата сигурност.

Според него подобни познания трябва да се придобиват заедно с тези на поведение при пожари, бедствия или наводнения. Особено на фона на няколко случая в последните години у нас на наводнения, при които хората просто не заят как да се справят с водите, заливащи дадено населено място.

Затова и обучението организирано по програмата „Еразъм плюс” е едно от първите. Желанието е колкото се може повече хора да се обучат, особено децата живеещи в близост до райони, където има реки.

На обучението има и представители на БЧК Благоевград, което показва, че подобни умения са важни. Хората от нашия Червен кръст сами са се убедили като преки участници в спасителните акции на големи наводнения у нас.

Едноседмично обучение може и да не ви научи на всичко необходимо, но все пак е опит, които може да спаси вас или да ви научи как да спасите някой друг.