Международно обучение за действия при наводнения

Проведе се тренировъчен курс на доброволните екипи към БЧК с международно участие от Македония, Румъния и Унгария.

В продължение на 5 дни участниците тренираха техники за спасяване в бързотечащи води. Състояха се лекции и практики по Първа долекарска помощ, по пречистване на вода, макиаж и радиокомуникации. На четвъртия ден се проведе симулация с участнието на Пожарникари от Благоевград.

Организатор на събитието: Столична организация на БЧК и ДЕРБАК – София,

Партньори: Областна организация на БЧК Благоевград, Рафтинг клуб Рефлип

Благодарим на всички за положените усилия!