С каяк по водопад

Каякарите – Борислав Пауновски от България и Предраг Ангелкович от Сърбия отидоха да опитат водопадите Шейтан дере. Те използваха полиспаст, за да изтеглят каяците нагоре по водопадите и слизаха един по един. Водопадът беше малък – 4 метра с чист вход и добър басейн в долната част.