Екипи за реакция при наводнения

Колко от Вас знаят, че БЧК има регионални и национални доброволни екипи за работа при бедствия аварии и катастрофи. Регионалните екипи – ДЕРБАК – имат звена за реакция при наводнения. Има също и национален екип за действия при наводнения – НЕДН. Всяка година екипите преминават през учения и тренировъчни акции. Така те могат адекватно да реагират при наводнения или друго бедствие. Тази година тренировъчното учение на НЕДН се проведе на язовир Искър. То беше с цел преговор на основите и запознаване на новите членове с материята. Преговориха се правилата за бораване с надуваема лодка и двигател. Разгледа се в детайли екипировката необходима за всеки спасител. Обясни се как се вади човек от водата. Групата се раздели на два екипа и влезе с две лодки, за да тренира управление на лодките, маневри, захождане, вадене на човек от водата. Когато всичко беше преговорено, се проведе тренировъчна акция за търсене на пострадали при наводнение. След като всички бяха спасени, екипировката се сгъна,подреди и прибра в склада на БЧК.