+359 877 505 991

Мисли глобално, действай локално

By Borislav Paunovski / ноември, 15, 2017 / 0 comments

Наводненията са едни от най-катастрофалните природни бедствия, засягаши милиони хора по целия свят ежегодно. Според данни на Нaционалния статистически институт за 2014г. в България кризисните събития като наводненията са 602 на брой, нанесли икономически щети в размера на 15 млн. лв. и 18 човешки жертви. При управлението на риска при наводнения се отчитат параметри като заплахата върху сигурността на населението, икономическите и екологични щети. Необходими са превентивни мерки за справяне с проблема и навременното им и ефективно прилагане чрез обучение на населението преди, повреме и след настъпване на наводнения. Както и практически занимания за самоспасяване и спасяване на човек в бедствено положение в бърза вода.

Спортен клуб „Рефлип“ постави в действие младежки обмен „Мисли глобално, действай локално“, тъй като нашите дългосрочни цели са свързани с работата с млади хора. Изпълнението на този проект помогна както за развитието на клуба така и за личностното развитие на участниците. Самият обмен има за цел да събере млади хора чрез използването на спорта като инструмент за социална интеграция на хора в неравностойно положение.

Младежки обмен: „Мисли глобално, действай локално“
Местоположение: Кресна, България. Проектът се състоя в югозападна България в района на Кресненското дефиле – живописен и природен резерват. Поречието на река Струма е подходящо място за придобиване на познанията и опита, необходими на участниците, за да реагират най-ефективно в животозастрашаваща ситуация около реки.
Период на изпълнение: 26 май-05 юни 2017.

Цели от проекта:
– Повишаване на знанията и придобиване на нов опит;
– Насърчава се личното, социалното и професионалното развитие на участниците;
– Насърчава се потенциала на спорта като инструмент за сближаване на хората, независимо от тяхната възраст, пол, произход и финансово състояние;
– Улеснява се интеграцията на младите хора с икономически препятствия за насърчаване на взаимното разбирателство и диалога между културите;
– Създава се дългосрочно партньорство в рамките на програма Еразъм +;
– Насърчава се развитието на младежки проекти за обмен на открито по програма Еразъм+

Ние вярваме, че изпълнението на проекта има положително въздействие върху нашата организация на национално ниво и се отрази на участниците и техните организации на европейско и трансгранично ниво.